Széchenyi 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A projekt megnevezése:

EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSE

GESZTELYEN ÉS GESZTELY- ÚJHARANGODON

Támogatás összege: 50.000.000 Ft

A projekt azonosító száma: TOP-4.1.1-15-BO1-2016-00043

A projekt kezdete: 2017. 08. 01.

A projekt befejezése: 2018. 08. 31.

Gesztely község Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, a Miskolci kistérségben, Miskolctól 15 kilométerre található, a Nagyalföld peremén. Földrajzi paramétereit Harangod-síkság, és a községet átszelő Hernád folyó jelenléte határozza meg. A község déli határát érinti a Sátoraljaújhelyt a megyeszékhellyel összekötő 37-es számú főútvonal. Közigazgatásilag Gesztely település része Újharangod. A lakosság többsége a mezőgazdaságban, a környező ipari üzemekben, valamint a szolgáltató szektorban dolgozik. Gesztely település lakónépessége a Központi Statisztikai Hivatal (továbbiakban KSH) 2014 év végi adatai alapján 2.790 fő volt. A KSH adatai alapján 2014-ben 753 fő volt munkanélküliek száma Gesztely településen, mely az akkori lakosság közel 26 %-át tette ki. Településünk jelentős munkanélküliséggel sújtott. A foglalkoztatás szempontjából leghátrányosabb helyzetűek közé sorolhatóak az egyes korosztályokat tekintve a pályakezdő fiataloknál szükséges a beavatkozás és a többi korosztálynál különösen 31-35 év, és a 36-40 év közöttiek a már meglévő problémakezelés szükséges. A településen a foglalkoztatott nők aránya kevesebb, mint a férfiaké. Ennek egyik oka, hogy a gyermekvállalás miatt több nő van az inaktívak között (CSED, GYES, GYED, GYET). A munkanélküliségbe lépő nők egy része nem állásvesztő, hanem korábban inaktív volt. Megállapítható az is, hogy a munkanélkülivé vált nők a férfiaknál kisebb eséllyel jutnak vissza a munkaerő-piacra, következésképpen az átlagosnál hosszabb időt töltenek munka nélkül, mint a férfiak.

Gesztely Község Önkormányzata háziorvosi, mely vegyes praxisként működik, a gyermekorvosi feladatokat is ellátja, fogorvosi és védőnői szolgálatot, melyben 2 védőnői státusz van jelenleg, valamint az alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi ügyeleti ellátását biztosítja, annak érdekében, hogy a község felnőtt és gyermek lakosainak az egészségügyi ellátáshoz való jog hozzáférhető legyen. Szakrendelés Miskolcon, Szerencsen, Szikszón, Tiszaújvárosban érhető el. A háziorvosi szolgálat ellátási körzetébe tartozó lakosságszám: Gesztely községben az orvosi ellátás a törvényi előírásoknak megfelelően működik.

Megfigyelhető a magas munkanélküliség és a bizonytalan jövőkép miatt lakosaink mentális és egészségi állapotának romlása, melyet a településen az egészségügyi alapellátást igénybe vevők számának növekedése is alátámaszt, illetve a közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma is 2009-től 2011-ig folyamatosan növekedett. Az egy védőnőre jutó gyermekek száma 2014-ben 70 gyermek volt, mely az akkori lakosságszámnak a 2,5 %-a.

Gesztelyen a korszerűsítéssel érintett ügyeleti orvosi rendelő, amely a fogorvosi rendelőt, a védőnői szolgálatot és az ügyeletet foglalja magában nyaktaggal kapcsolódik a háziorvosi rendelőhöz, jelen projekt keretén belül a fogorvosi rendelőnek, a védőnői szolgálatnak és az orvosi ügyeletnek helyt adó épületrésznek a korszerűsítése készül el.

Jelenleg az épületet észak és keleti irányban burkolt beton lábazatos, acél mezős kerítés határolja. Az északi oldalon lévő kerítés nem telekhatárra került, akadályozva a közvetlen bejutást a meglévő parkolókból. A kerítésen belül kialakított előlépcső és rámpa helykihasználása gazdaságtalan, inkább akadályozza a közlekedést, mint segíti, az emelkedés mértéke nagyobb mint a megengedett 5%, kívül nincs korlát, a kerekes székkel történő közlekedés nem biztonságos. Az épületrész tetőtere részben beépített, de a nyári időszakban szinte használhatatlan a kialakuló belső klíma miatt. A tetőablakokon nincs árnyékoló, a padlószintről nem nyitható. A korszerűsítés során végzett munkálatok nem építési engedélykötelesek. A tetőtérben lévő 4 db ablak bontásra kerül, helyette motoros távnyitóval működtethető Velux tetőablakok kerülnek beépítésre. A tetőtér nem beépített részét határoló falazatra 15 cm ásványgyapot hőszigetelés és RF 15 tűzgátló gipszkarton lemez kerül beépítésre. A padlástér be nem épített födémére 25 cm ásványgyapot lépésálló hőszigetelés kerül. A homlokzaton 15 cm táblás hőszigetelés és tapaszba ágyazott üvegszövetre vékonyvakolat kerül. Cserére kerülnek a fa homlokzati nyílászárók, helyette műanyag szerkezetű nyílászárók kerülnek beépítésre. Bontásra kerül az északi és keleti oldalon található kerítés, a meglévő rámpák és előlépcsők. Helyette új rámpák és lépcsők kerülnek kialakításra, melyekkel teljesülnek az akadálymentes közlekedés és használhatóság követelményei. Az átalakítás során elegendő helyet tudunk biztosítani a babakocsik tárolására is. Az újonnan kialakított szilárd burkolatú külső terek Semmelrock beton térkő burkolatot kapnak, süllyesztett szegély lezárással. A korszerűsítés során kikerülő bontási törmelék lerakóhelyre kerül elszállításra, ahol gondoskodnak a megfelelő ártalmatlanításról a környezetvédelmi előírások betartásával. Az épület mellett meglévő szilárd burkolatú parkolóban felfestéssel két akadálymentes parkolót alakítunk ki, közös közlekedési sávval. Újharangodon a jelenleg az óvoda és a háziorvosi rendelő egy közös épületben található, közös bejárattal. Ez a gyermekek egészségének védelme miatt teljesen elfogadhatatlan, és az ÁNTSZ részéről ezt már többször kifogásolták. A projektünk keretében az épület átalakítás elsődleges célja az volt, hogy az óvodától teljesen függetlenítsük a háziorvosi rendelőt, amely ha meg is marad közös épületben, de külön kapubejárót kap és az óvoda területétől kerítéssel is leválasztjuk. Külön akadálymentes parkolót alakítunk ki az orvosi rendelő részére saját telekhatáron belül. Az orvosi rendelő váróval átkerül a jelenlegi teakonyha és irodák helyére. Az áthelyezéssel lehetőség nyílik a rendelő-váró kapcsolat optimálisabb elrendezésére, valamint megoldjuk az akadálymentes megközelíthetőséget. Kialakítunk egy akadálymentes WC-t és egy orvosi beszélgetőt is. Az előtér, a betegek vizes blokkja, valamint a váró egy része a félnyeregtetős toldalék épületrészbe kerül. Cserére kerülnek a hőszigetelés nélküli fa homlokzati nyílászárók. Bontásra kerülnek a meglévő padlószerkezetek termett talajig. Az új padlószerkezetben talajnedvesség ellenei szigetelés és hőszigetelés kerül beépítésre. A tartószerkezeti rendszer hosszfőfalas, belső főfallal. A tartószerkezetek jó állapotban vannak, megerősítésük nem szükséges. Az épületben a padlóban sem talajnedvesség elleni, sem hőszigetelés nem található, a födémen szintén nincs hőszigetelés. A meglévő nyílászárók hőszigetelés nélküli fa szerkezetek. A fa födémre kerül állított pallók közé a 25 cm kőzetgyapot hőszigetelés és végül 20 mm-es OSB lappal lezárjuk. A homlokzat hőszigetelését táblás ragasztott hőszigetelő rendszerrel oldjuk meg az energetikai számítás szerinti 15 cm vastagságban. A régi épületrészen található rossz állapotú ereszcsatornák és lefolyók bontásra kerülnek, helyette PREFA lemez csatorna és lefolyó készül. A korszerűsítés során kikerülő bontási törmelék lerakóhelyre kerül elszállításra, ahol gondoskodnak a megfelelő ártalmatlanításról a környezetvédelmi előírások betartásával. Az épületekben dolgozó szakemberek számára, a munkájukhoz szükséges törvény által előírt feltételeket, a 60/2003. (X.20.) ESzCsM rendelet és a 49/2004 (V.21.) SZCSM rendelet iránymutatását betartva kívánjuk biztosítani projektünk keretében. Célunk Gesztelyen a fogorvosi rendelő, a védőnői szolgálat és az orvosi ügyeletnek helyt adó épület korszerűsítése, felújítása, Újharangodon a háziorvosi rendelő átalakítása és fejlesztése az egészségügyi szolgáltatások magasabb színvonalának megteremtése érdekében. Projektünk keretében szakembereink részére eszközöket is kívánunk beszerezni, melyek nagymértékben segíteni fogják mindennapi munkájukat és munkavégzésükhöz nélkülözhetetlen. A beszerezni kívánt eszközök vagy elavultak, vagy nem állnak rendelkezésre. Az Önkormányzat folyamatosan figyelemmel kíséri a település környezetegészségügyi helyzetének alakulását és ennek esetleges romlása esetén – lehetőségeihez képest – saját hatáskörben intézkedik, vagy a hatáskörrel rendelkező és illetékes hatóságnál kezdeményezi a szükséges intézkedések meghozatalát. Az Önkormányzat együttműködik a lakosságra, közösségekre, családi, munkahelyi, iskolai színterekre irányuló egészségfejlesztési tevékenységekben, valamint támogatja és aktívan kezdeményezi ezeket. A fejlesztéssel érintett szolgáltatás érvényes működési engedéllyel és OEP finanszírozási szerződéssel rendelkezik. A beruházás eredményeként létrehozunk korszerű, modern, minden igényt kielégítő projektarányos akadálymentesítéssel ellátott, a fejlesztéssel érintett rendelőknek helyt adó épületeket, mellyel megteremtve az infrastrukturális hátteret azon tevékenységek és feladatok ellátásához szakembereink részére, mely feltétele annak, hogy javítsuk lakosaink mentális és egészségügyi helyzetét. Célunk az egészségügyi alapszolgáltatás minőségi és hatékonysági javítása, mindenki számára elérhetővé tétele, a szolgáltatás megfelelő intézményi hátterének biztosításával, mely segít a foglalkoztatási szint további növekedésében. Projektünk keretében megvalósuló infrastrukturális fejlesztések hozzájárulnak a Semmelweisz Tervben és az „Egészséges Magyarország 2014-2020” című Egészségügyi Ágazati Stratégiában foglalt célkitűzések megvalósulásához. A háziorvosi rendelő, a fogorvosi rendelő, az orvosi ügyelet és a védőnői szolgálat fejlesztésének eredményeként kívánjuk elérni, hogy hozzá járuljunk lakosaink foglalkoztathatóságának javításához, az életkörülményeikben rejlő területi különbségek mérsékléséhez, illetve a társadalmi összetartozás erősítéséhez. A projektünk megvalósításának eredményeként kívánjuk elérni, hogy kiegyenlítődjenek, javuljanak a most megfigyelhető különbségek.

Projektünk megvalósításával egyenlő hozzáférést biztosítunk mindenki számára, növeljük az orvosi rendelő és a védőnői szolgálat hatékonyságát, ezzel elkerülve a szegregációs folyamatok beindulását, erősödését. Projektünk célja továbbá a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Integrált Területi Programjában megfogalmazott alábbi célokhoz való hozzájárulás: • Térségi gazdasági környezet fejlesztése a foglalkoztatás elősegítésére (1. prioritás) • Vállalkozásbarát, népességmegtartó településfejlesztés (2. prioritás) • A helyi közösségi szolgáltatások fejlesztése és a társadalmi együttműködés erősítése (4. prioritás) Gesztely község nem rendelkezik fekvőbeteg ellátással. Beruházásunkat költséghatékony módon, reálisan és takarékos költségvetéssel kívánjuk megvalósítani. A tervezésekor törekedtünk a racionális használatot biztosító belső kialakításra, a közlekedési területek minimalizálására, az egyes funkciók legmegfelelőbb betöltésére és Nyilatkozom, hogy projektünk a felhívás által elvárt valamennyi esélyegyenlőségi, környezeti jogszabálynak megfelel, és az energiafelhasználásra, a projekt környezetének ökológiai állapotára, a vizek állapotára és a klímaváltozásra nincs hatással. Nyilatkozom, hogy a projektnek nincs előrelátható klímakockázta. Nyilatkozom, hogy a beruházás révén megvalósítani kívánt energiahatékonysági fejlesztéseket ezen felhívás keretében kívánjuk megvalósítani, a TOP-3.2.1 felhívásból támogatást nem veszünk igénybe. Az épületenergetikai korszerűsítések költségeit, számláit elkülönítetten nyilvántartjuk.

A projektünk megvalósításával hozzájárulunk, hogy mindenki számára egyenlő hozzáférést biztosítunk a fejlesztett egészségügyi alapszolgáltatáshoz, ezzel hozzájárulva a szegregáció ellen küzdelemhez. Projektünk megvalósításával hozzájárulunk a HEP-ben megfogalmazott célokhoz, mely szerint mindenkinek legyen esélye jó minőségű szolgáltatásokra, az esélyegyenlőtlenséggel küzdő emberek előnyben részesítését az élet minden területén, függetlenül attól, hogy nő vagy férfi, egészséges vagy fogyatékossággal él, milyen a származása vagy az anyagi helyzete.

Projektünk kivitelezése során szem előtt tartjuk, hogy az esélyegyenlőség minden állampolgár számára fontos érték. Érvényesítése nem csak jogszabályok által meghatározott kötelezettség, hanem hosszú távú érdek is, hiszen azt a célt szolgálja, hogy Gesztely és Újharangod valamennyi lakosának esélye legyen a jó minőségű egészségügyi szolgáltatásokra, életminőségük javítását szolgáló feltételek biztosítására.

Megvalósítási helyszínek:

Gesztely, Kossuth utca 1.

Gesztely (Újharangod), Béke u. 33.