Képviselő-testületi ülés

Gesztely Község Önkormányzat soron következő képviselő – testületi ülését

2018. június 21-én (Csütörtök) 15.00 órától tartja.

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal házasságkötő terme

A képviselő-testületi ülés napirendi pontjai:

Napirend előtt: A polgármester tájékoztatást ad a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről.

Napirend: 1.) Beszámoló a közrend, közbiztonság helyzetéről

Előadó: Miskolci Rendőrkapitányság meghatalmazottja

Gesztelyi Polgárőrség Elnöke

2.) Bejelentések, Indítványok