Pályázat

Gesztely és Társult Települések Szociális, Gyermekvédelmi és Óvodai Társulás Társulási Tanácsa

A közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.§ alapján pályázatot hirdet

Tanyagondnok

munkakör betöltésére.

Az állás határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony keretében tölthető be.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A munkavégzés helye: 3715 Gesztely, Szabadság tér 2.

Ellátandó feladatok:

A tanyagondnoki feladatok elvégzése a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000.(I.7.) SzCsM rendelet alapján, valamint a szolgálat szakmai programjában foglaltak szerint kell ellátni.

Főbb feladatok:

 • Szociális étkeztetéshez ebédszállítás ellátása;

 • Közreműködés a házi segítségnyújtás nem szakmai jellegű munkájában (pl. gyógyszer kiváltás, bevásárlás);

 • Egyéb kötelező szállítási feladatok ellátása, kiemelten a gyerekszállítás és egyéb szállítás (pl. szakorvosi ellátásra, egyéb egészségügyi intézményekbe történő betegszállítás);

 • Település lakóinak kórházi, szociális otthoni látogatására, sportrendezvényekre, családi eseményekre, bevásárlásra történő szállítás, a rászoruló lakók önkormányzati rendezvényekre történő szállítása;

 • Önkormányzati rendezvényekkel kapcsolatos szervezési feladatok;

 • Kapcsolattartás a lakossággal és a helyi civil szervezetekkel;

 • Egyéb, a falugondnoki gépkocsi fenntartásával kapcsolatos feladatok;

 • Közfoglalkoztatott dolgozók irányítása;

 • Településüzemeltetési és egyéb kommunális feladatok ellátásában való részvétel, illetve közreműködés.

Illetménye: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII: tv. Szerint kerül megállapításra.

A pályázat mellékleteként benyújtandó dokumentumok:

 • önéletrajz;

 • képesítésre vonatkozó okiratok másolata (pl. iskolai bizonyítvány);

 • D kategóriás jogosítvány;

 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány;

 • nyilatkozat a falu és tanyagondnoki tanfolyam elvégzésének vállalásáról és a képesítés megszerzéséről

A pályázat benyújtásának helye és módja: Gesztely és Társult Települések Szociális, Gyermekvédelmi és Óvodai Társulás Társulási Tanácsa 3715 Gesztely, Szabadság tér 2. címre való megküldéssel (3715 Gesztely, Szabadság tér 2.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot 1354/2018., valamint a munkakör megnevezését: tanyagondnok.

A pályázat benyújtásának ideje: 2018. május 31.

Pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet: Simon István Társulási Tanács elnökénél személyesen, vagy a 06-46-450-111 és a 06-70-382-6217 telefonszámon.

Az állás betölthető: Gesztely és Társult Települések Szociális, Gyermekvédelmi és Óvodai Társulás Társulási Tanácsa döntését követően azonnal.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Gesztely-Újharangod állandó lakóhely,

 • helyismeret,

 • a falu és tanyagondnoki képzés elvégzéséről szóló tanúsítvány megléte.

A pályázat kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Gesztely község Önkormányzata hirdetőtábláján – 2018. május 4.

 • Gesztely község Önkormányzata honlapján – 2018. május 4.