Képviselő-testületi ülés

Gesztely Község Önkormányzat soron következő képviselő – testületi ülését

2017. december 18-án (Hétfő) 16.00 órától tartja.

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal házasságkötő terme

A képviselő-testületi ülés napirendi pontjai:

1.) Beszámoló a Gesztelyi Football Club működéséről

Előadó: Simon István Polgármester

2.) Gesztely Község Önkormányzat 2018. évi belső ellenőrzési tervének elfogadása

Előadó:Simon István Polgármester

3.) Gesztely Község Településképi Arculati Kézikönyvének jóváhagyásának megtárgyalása

Előadó: Simon István Polgármester

4.) Gesztely község településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Előadó: Jenei Lászlóné jegyző

5.) Az éves képviselő-testületi és bizottsági munka értékelése

Előadó: Simon István Polgármester

6.) Bejelentések, Indítványok