Lakossági fórum

MEGHÍVÓ

LAKOSSÁGI FÓRUM

Tájékoztató a településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet véleményezéséről

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 29/A.§ (2) bekezdése és (4) bekezdés a) pontja, valamint Gesztely Község Önkormányzat Képviselő-testületének a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló önkormányzati rendeletében meghatározottaknak megfelelően tájékoztatom a Tisztelt lakosságot és partnereket hogy Gesztely Község Önkormányzata partnerségi véleményezésre bocsájtja az elkészült településképi arculati kézikönyv és a településképi rendeletet, valamint a helyi építési szabályzatnak a településképi rendelettel történő összhang megteremtése érdekében történő módosítását.

A településképi rendelet szakmai megalapozása érdekében településképi arculati kézikönyv készült. A kézikönyv feltárta és ismerteti az egyes településrészek arculati jellemzőit és értékeit, és ennek figyelembevételével szöveges és képi megjelenítés formájában javaslatot tesz a településképhez illeszkedő építészeti elemek alkalmazására.

településképi rendelet az építési tevékenységgel érintett építmények településképhez való illeszkedését biztosító anyaghasználatára, tömegformálására, homlokzatokra, a zöldfelületek kialakításának módjára, a településképi szempontból meghatározó területekre, a helyi építészeti örökség egyedi és területi védelmére, védetté nyilvánítására és a védettség megszüntetésére, a reklámok, reklámberendezések, cégérek és egyéb műszaki berendezések elhelyezésére és alkalmazására, illetve tilalmára vonatkozó településképi követelményt tartalmaz.

Az elkészült településképi arculati kézikönyvvel és településképi rendelettel kapcsolatban észrevételeiket, javaslataikat – nevük és lakcímük megadása mellett – a lakossági fórum időpontjától számított 8 napon belül adhatják meg írásban Gesztely Község Önkormányzata  címére (3715 Gesztely, szabadság tér 2.), vagy elektronikus levélben az hivatal@gesztely.hu e-mail címre.


Észrevételeiket, javaslataikat megtehetik a témában megrendezésre kerülő 
lakossági fórumon szóban is, mely

2017. november 27. napján 16.00 órakor

kerül megtartásra.

a községi kultúrházban.

Gesztely, 2017. november 16.

Simon István s.k

polgármester